CVRM richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap voor diagnostiek en beleid

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen (MDR'en) over onderwerpen die voor de huisarts relevant zijn. Hier vindt u de multidisciplinaire richtlijnen waarvan het NHG de initiatiefnemer is geweest en betrekking hebben op het cardiovasculair risicomanagement.

 

Klik hier om naar de NHG richtlijnen CVRM M84 te gaan