De Microlife WatchBP reeks is het resultaat van meer dan twee jaar open dialoog en samenwerking tussen hypertensie- specialisten, artsen, medische organisaties en Microlife

Directeur Lin, een ingenieur met een grote interesse in de gezondheidszorg, realiseerde zich dat veel aspecten van het ESH-protocol geautomatiseerd kon worden met behulp van moderne technologie en programmeren. Door het protocol te implementeren in een digitale bloeddrukmeter, zijn veel arbeidsintensieve aspecten van de ESH data verzameling, alsmede de mogelijkheid voor het onjuist rapporteren  door de patiënt verdwenen.

  

Het gebruik van simpele technologieën ter verbetering van hypertensiecontrole

Mr. Lin, begon onmiddellijk met de ontwikkeling van de bloeddrukmeter met een geïmplementeerd protocol. De dialoog tussen Mr. Lin en Dr Stergiou was echter nog maar het begin. Mr Lin werd in toenemende mate overtuigd van het idee dat simpele technologieën, gelijk aan die ontwikkeld in samenwerking met de ESH, een grote rol zouden kunnen spelen niet alleen in het meten van bloeddruk maar ook in het controleren van hypertensie.

In januari 2006 sponsorde Microlife een twee-daags symposium getiteld: “Hypertensie monitoring and Management Global Thought Leaders Summit” in Taipei, Taiwan. Voorlopers op het gebied van hypertensie in de V.S., Frankrijk, Japan, Duitsland, Taiwan en China waren hierbij aanwezig.

 

Het symposium was een succes. Buiten een scherpe dialoog tussen de experts, leidde het tot een versnelde ontwikkeling van de WatchBP- een acroniem voor “Whole Aspect for Treatment and Caring of High Blood Pressure”. De centrale missie van het  WatchBP initiatief is het promoten van een effectievere hypertensie behandeling door het volgende:

 

  •  Meer dialoog tussen hypertensie societies
  •  Het promoten van gevalideerde richtlijnen
  •  De introductie van apparaat technologieën die bijdragen tot een betere primaire zorg.

 

Sinds januari 2006, participeert Microlife actief in ieder ISH of ESH congres teneinde iedere mogelijkheid te gebruiken om nieuwe informatie te delen en te luisteren naar elke advies en suggestie van deelnemers. Deze inspanningen hebben geleid tot een uitbreiding van het originele WatchBP concept  van een thuismeet apparaat met een spreekkamer en ambulante bloeddrukmeter.

 

Het promoten van het belang van bloeddrukmeten in de gezondheidszorg

De uitgebreide dialoog met autoriteiten op het gebied van bloeddrukmeten zoals met Prof. Pickering in New York, Prof. O’Brien uit Ierland and Prof. Imai uit Japan hebben het belang van een juiste bloeddrukweergave in diagnose van hypertensie vergroot.

 

Microlife vervolgt eveneens de nauwe samenwerking met prominente eerste lijn artsen zoals zoals Dr. Jeff Yu uit Taiwain en Dr Scott Hammond van de V.S. teneinde de implementatie van de WatchBP oplossing in de eerste lijn zorg verder te ontwikkelen.

 

De grote kracht achter het initiatief, Microlife was gastheer en sponsor van veel evenementen en heeft de R&D afdeling zodanig samengesteld dat het volledig is gericht op de ontwikkeling van nieuwe gezondheidszorg technologie.  Als wereldleider in de ontwikkeling van medisch diagnostisch apparatuur blijft Microlife proberen gaten te dichten en bruggen te slaan teneinde het veelbelovende doel van de WatchBP initiatief te bereiken.