WatchBP home speelt een belangrijke rol in de lange termijn observatie en management van gecontroleerde hypertensie.

WatchBP home is het resultaat van meer dan twee jaar discussie en samenwerking tussen Microlife, hypertensiespecialisten, hypertensie organisaties en vooraanstaande huisartsen. De WatchBP reeks voorziet in een systematische combinatie van spreekkamer metingen en thuismetingen die zijn uitgevoerd tussen twee consulten in. Het resultaat van deze gecombineerde metingen is een nauwkeurige bepaling van de bloeddruk van een patiënt wat zal leiden tot een optimale diagnose.

Tussen de lange termijn bezoeken in, kunnen patiënten eens per week een dubbele bloeddrukmeting uitvoeren in de Usual mode. Twee weken vóór het eerstvolgende consult, kunnen patiënten de Diagnostic mode gebruiken om 7 werkdagen lang `s ochtend en `s avonds de bloeddruk te meten, zoals aanbevolen door de ESH. De patiënt neemt de WatchBP home mee naar het eerstvolgende consult, de arts leest de gegevens uit met één druk op de knop. De bloeddrukwaarden van de Diagnostic mode en eventuele aanvullende bloeddrukmetingen in de Usual mode kunnen dan direct vergeleken worden met de bloeddrukwaarden in de spreekkamer. Op deze manier kan eenvoudig worden gecontroleerd of de patiënt goed is ingesteld en therapietrouw is.

Bent u patiënt, lees dan meer over WatchBP home op Introductie van de WatchBP home en Correct bloeddruk meten.