WatchBP verandert de manier waarop artsen bloeddruk meten bij hun patiënt en zal leiden tot een verbeterde diagnose en behandeling van hypertensie

De Microlife WatchBP reeks zal er voor zorgen dat een drukke arts niet meer hoeft te vertrouwen op een enkele spreekkamer meting. De Microlife WatchBP reeks is de juiste apparatuur waarmee een systematische combinatie kan worden gemaakt met spreekkamer metingen, ambulante bloeddrukmetingen en zelf-thuismetingen. Het resultaat van deze gecombineerde metingen is een nauwkeurige bepaling van de bloeddruk met als doel een nauwkeurige diagnose.

 

Nauwkeurig volgens aanbevolen richtlijnen voor bloeddrukmeting

De Microlife WatchBP bloeddrukmeters bevatten een geïmplementeerde, door de arts-aanbevolen, protocollen voor bloeddruk meten. Door het nauwkeurig volgen van deze praktijkrichtlijnen voor bloeddrukmeten van the European Society of Hypertension (ESH) helpt de WatchBP reeks in het wegnemen van veel tekortkomingen van traditionele spreekkamer metingen. Bovendien, hoeft de arts zich geen zorgen meer te maken dat de thuismeting niet betrouwbaar zou zijn.

 

Ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande hypertensiespecialisten

De Microlife WatchBP reeks is het resultaat van meer dan twee jaar discussie en samenwerking tussen Microlife en hypertensiespecialisten, hypertensiesocieties en vooraanstaande huisartsen. Het resulaat van deze samenwerking is ’s werelds enige binnen- en buiten spreekkamer oplossing, specifiek ontwikkeld voor een optimale verzameling van door zowel arts als patiënt genomen bloeddrukmetingen.

 

Een complete reeks van bloeddrukmeters

De Microlife WatchBP reeks vertrouwt niet op een enkel apparaat voor alle metingen. In plaats daarvan kenmerkt WatchBP zich door een reeks van bloeddrukmeters ontwikkeld met unieke eigenschappen om te voldoen aan eisen voor zowel metingen in de spreekkamer als bij patiënten thuis.

 

Deze apparaten omvatten de WatchBP office, een klinisch apparaat voor gebruik in de spreekkamer van de dokter; WatchBP O3 Ambulant, een 24-uurs bloeddrukmeter met extra functies; WatchBP home, een bloeddrukmeter ontwikkeld voor thuisgebruik. Deze bloeddrukmeter bevat zowel een functie voor 7-daagse meting volgens richtlijnen als een standaard meetfunctie. De resultaten van alle apparaten kunnen eenvoudig worden verzameld, gecombineerd en geanalyseerd  met de “WatchBP analyzer software”.1 Stergiou GS, Giovas PP, Gkinos CP, Patouras JD. Validation of the Microlife WatchBP home device for self home blood pressure measurement according to The International Protocol. Blood Press Monit. 2007;12(3):185-188.
2  O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2003;21:821-848.